Sprogmentor – Københavns Universitet

Forside > Aktuelle projekter > Sprogmentor

Sprogmentor - øget livskvalitet for børn med sprogindlæringsvanskeligheder

Lektor Rikke Vang Christensen opstarter et nyt projekt på baggrund af en bevilling fra Helsefonden.

Igennem halvandet år skal projektet udvikle og anvende metoder og materialer til systematisk ordforrådstræning for børn med sprogindlæringsvanskeligheder. Sprogmentors målsætning er at forbedre deltagernes ordforråd og ordindlæring, men også trivsel og tro på egne evner.

Projektet rekrutterer p.t. deltagere. Få mere at vide af projektleder i filmen nedenfor: 

De deltagende børn rekrutteres fra en samarbejdsskole fordelt på børn fra indskolingen i en taleklasserække og elever fra taleklasserækkens mellemtrin. Projektleder fører eleverne gennem et ordforrådstrænende kursus og de ældre elever tillige et mentorkursus. Herefter indgår eleverne i et ordforrådsforløb for makkerpar af ældre mentor og yngre elev. Eleverne testes inden interventionen og outcometestes efterfølgende for at undersøge om både mentorer og elever sammenlignet med kontrolbørn opnår (1) bedre trivsel og selvopfattelse målt på parametre som sindsstemning og venskaber og (2) bedre ordforråd og indlæringsstrategier.

Metode og øvelser udvikles af projektleder og valideres gennem et samarbejde med talepædagoger og lærere ved taleklasserækken på den samarbejdende skole. Materialeoplæg udarbejdet af projektlederen drøftes med praktikerne inden eventuel revision og inden de planlagte afprøvninger. Der udarbejdes øvelser og materialer til selve ordforrådstræningen, og opgaver til undersøgelse af deltagernes ordindlæring, ordforråd og ordforarbejdning før og efter træningen. Desuden udvikles et spørgeskema og et billedinterviewformat til at undersøge trivsel og selvopfattelse hos eleverne. Disse metoder og materialer skal senere kunne anvendes af praktikere indenfor børnelogopædi og specialpædagogik.

Sprogmentor råder bod på den hidtil manglende fagfællebedømte interventionsforskning fra dansk børnelogopædisk praksis og vil udvide interventionsarbejdet med yngre danske børn med sprogindlæringsvanskeligheder til også i højere grad at omfatte ældre børn. Projektet tager afsæt i tidligere erfaringer med anvendelse af mentorordning, hvor elever, som selv har kæmpet med stoffet, med succes anvendes som underviser og i undervisningsforløbet selv lærer nyt. I Sprogmentor anvendes erfaringerne på en ny gruppe børn; børn med sprogindlæringsvanskeligheder under ordforrådstræning.

Projektet gennemføres i perioden september 2016 – maj 2018 og forankres i forskergruppen Kommunikationsvanskeligheder ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.