Læseforståelsesvanskeligheder – Københavns Universitet

Forside > Aktuelle projekter > Læseforståelsesvanskel...

Inferensdragning og læseforståelsesvanskeligheder

Forsker: Hanne Trebbien Daugaard

I projektet fokuseres der på inferensfærdigheder og læseforståelse hos elever på 6. Klassetrin. Tekster er sjældent fuldstændigt eksplicitte: Læseren må derfor inferere (slutte sig til) mange oplysninger for at opnå en sammenhængende forståelse af teksten. Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem ringe inferensdragning og dårlig læseforståelse. Men hvorfor drager nogle børn færre inferenser end andre under læsning? – Og er problemer med inferensdragning specifikke for tekstlæsning, eller vil de også kunne iagttages med ikke-sproglige test?

I projektet undersøges bl.a. to mulige korrelater til inferensdragning fra tekst, hvis betydning ikke tidligere er afdækket hos målgruppen. Det er inferensdragning fra ikke-sprogligt materiale (billedserier), og en tendens til at fokusere på detaljer, også kaldet weak central coherence.

Projektet er en del af det kollektive forskningsprojekt Language and Cognition - Perspectives from Impairment (LaCPI), støttet af FKK, INSS og Det Humanistiske Fakultet.