Samtalestøtte til personer med afasi – Københavns Universitet

Forside > Aktuelle projekter > Samtalestøtte til pers...

Samtalestøtte til personer med afasi

Internationalt forskernetværk støttet af Danmarks Frie Forskningsfond i periode juni 2015-august 2018 bestående af:

Lise Randrup Jensen (LRJ) (PI), Københavns Universitet; Elisabeth Ahlsén (EA) (co-PI), Göteborgs Universitet. Jytte Isaksen (JI), Syddansk Universitet. Charlotta Saldert (CS), Göteborgs Universitet; Monica Blom Johansson (MBJ), Uppsala Universitet. Madeleine Cruice (MC), City University of London; Simon Horton (SH), University of East Anglia; Carole Pound (CP), Bournemouth University. Nina Simmons-Mackie (NSM), Southeastern Louisiana University.

Baggrund:
Når mennesker berøves kommunikationsevnen ved afasi, fx pga. en blodprop i hjernen, afskæres de fra at deltage i samtaler på normal vis. Deres mulighed for at indgå i social interaktion med andre reduceres betydeligt med alvorlige psykosociale konsekvenser til følge. Ligeledes vanskeliggøres deres kontakt med sundhedspersonale og adgang til information om egen situation – til trods for, at kognitive evner, personlighed og livserfaring hos mennesker med afasi kan være relativt uberørte af hjerneskaden. En ny tilgang inden for rehabilitering, samtalepartnertræning har vist lovende resultater i forhold til at begrænse følgerne af afasi for kommunikativ deltagelse. I denne tilgang underviser logopæder familiemedlemmer og sundhedspersonale i systematisk brug af støttende samtalestrategier, som øger mulighederne for, at personer med afasi kan udveksle informationer og deltage i samtaler. Samtalepartnertræning vinder indpas i logopædisk rehabilitering i Danmark og i det danske sundhedsvæsen, men der savnes velafprøvede redskaber, der kan vurdere træningens effekt for de involverede parter, såvel for personer med afasi og familiemedlemmer som for sundhedspersonale. Projektet består i dannelsen af et nyt internationalt forskernetværk, som ved en fælles indsats kan bidrage til større klarhed om egnede evalueringsredskaber til vurdering af samtalepartnertræning.

Fokus:
Netværkssamarbejdet fokuserer på samtalepartnertræning i forbindelse med afasi, herunder både undervisning af pårørende og af sundhedspersonale i støttende teknikker.

Forskningsspørgsmål:
Hvordan kan metoder til samtalepartnertræning implementeres i det kliniske praksisfelt, med hvilke redskaber kan man måle udbyttet af samtalepartnertræning, og hvordan kan aktuelle træningsmetoder udvikles eller forbedres med inddragelse af nye teoretiske begreber.

Metoder:
Netværkets forskere bibringer forskellige teoretiske baggrunde / metodiske tilgange til evalueringen af samtalepartneres brug af støttende strategier og afasiramte personers kommunikative deltagelse.

Publikationer:

  • Særudgave af tidsskriftet Aphasiology i 2018 redigeret af LRJ, EA og NSM med i alt 7 artikler fra netværkets medlemmer.
  • 2 danske formidlende publikationer af LRJ og JI i 2017 (Dansk Audiologopædi, 53, nr. 3 og nr. 4)


Afholdte og planlagte netværksaktiviteter
 (opdateret d. 15.2.18):

11. maj 2018 
Foredrag ved CPLOL konferencen i Estoril, Portugal om Multi-site implementation of Supported Conversation af JI og LRJ

24. april 2018
Åben forelæsning på KU om Using supported conversation in groups med Dr. Roberta Elman, Aphasia Center of California, USA. Arrangeret i samarbejde med Center for Hjerneskade, hvor RE afholder 1 dags workshop for logopæder

16. april 2018
JI og LRJ holder foredrag om Måling af SCA-indsatser for danske logopæder i Netværk for Samtalestøtte og Deltagelsesorienteret Praksis, Center for Specialundervisning af Voksne i København

9. oktober 2017
LRJ holder inviteret foredrag om SCA – støttet kommunikation – støttet patientinddragelse på Neurorehabiliteringskonference i Kbh.

6. oktober 2017
Åben gæsteforeslæsning på KU om Opportunities for social participation: Facilitating inclusion of adults with aphasia med Dr. Tami Howe, University of British Columbia, Canada. TH besøger Glostrup Hospital og deltager i møder med LRJ og JI om implementering af samtalepartnertræning 

23.-25. august 2017
LRJ holder inviteret foredrag om Implementation of the SCA- method – principles and tools for improving staff’s communication with patients with aphasia på Nordic Stroke Conference i Århus 

15.-17. juni 2017
Nordic Aphasia Conference afholdes på KU med inviterede foredrag fra det internationale forskernetværks medlemmer samt inviterede nordiske forskere

13.-14. juni 2017
Arbejdsmøder op til konferencen i Kbh. for forskernetværkets medlemmer (alle)

3.-5. april 2017
Arbejdsmøder i London, England (LRJ og CP)

3.-5. april 2017
Arbejdsmøder i Stansted, England (JI, SH, MBJ, MC)

28. marts 2017
JI og LRJ holder oplæg om Måling af SCA-indsatser i hospitalsregi for danske logopæder i Netværk for Samtalestøtte og Deltagelsesorienteret Praksis, Institut for Kommunikation og Handicap, Århus 

7.-8. februar 2017
Forskergruppens medlemmer mødes i forbindelse med deltagelse på Collaboration of Aphasia Trialists Conference i Rotterdam, Holland

14.-16. december 2016
Forskergruppens medlemmer deltager på International Aphasia Rehabilitation Conference i London med flere bidrag (round table presentation, posters)

14.-15. november 2016
Arbejdsmøder i Kbh (LRJ, JI)

1.-3. november 2016
Arbejdsmøder i Gøteborg (LRJ, EA, CS)

8. oktober 2016
LRJ holder inviteret gæsteforedrag om Supported Conversation for Adults With Aphasia på afasikonference i Zeist, Holland

27-28. september 2016
Besøg og møder med Dr. Emma Power, University of Sydney på Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og KU med relation til implementering af samtalepartnertræning

19.-23. september 2016
 3. Workshop-møde og seminar for forskernetværkets medlemmer i Helsingør.

4.-7. maj 2016
2. Workshop-møde og seminar for forskernetværkets medlemmer i Mullsjö nær Gøteborg, Sverige

27.-28. april 2016
Møde med Dr. Suzanne Beeke, University College London, samt prospektive phd-studerende i forbindelse med SB’s besøg i DK og afholdelse af workshop på Center for Hjerneskade

14.-15. december 2015
Arbejdsmøde i Kbh (EA og LRJ)

6.- november 2015                                  
Åbent seminar for logopæder og sundhedspersonale på KU med gæsteforelæsning med NSM om Supported Conversation in Conversation partner training in aphasia - Review of the evidence and presentation of ongoing implementation projects of Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) in the Danish Health Care sector.

Desuden inviterede foredrag fra logopæder fra fire danske hospitaler: Hammel NeurocenterSvendborg HospitalAarhus hospital og Rigshospitalet Glostrup

6.-9. november 2015
Arbejdsmøder i Kbh (NSM, EA, JI og LRJ)

19-23. oktober 2015
LRJ og JI på ugekursus i SCA-metoden i Toronto, Canada.

23. september 2015
CP og SH holder foredrag for sundhedspersonalet ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

23.-25. september 2015
1. Workshop-møde og seminar for forskernetværkets medlemmer i Kbh. (afbud fra NSM).

17. september 2015
LRJ holder inviteret foredrag om Samtalestøtte-metoden til kommunikation med afasiramte patienter på Temadag arrangeret af Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Klinisk Neurofysiologi i RegionH.