Kommunikationsvanskeligheder – Københavns Universitet

Forskergruppen Kommunikationsvanskeligheder hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Forskergruppen har fokus på atypisk kommunikation, sprogbrug, sprogtilegnelse og sprogudvikling. Specialist områder, hvor gruppen er engageret omfatter afasi, høretab, læbeganespalte, Specific Language Impairment og stemmelidelser.