Understøttelse af afasiramtes personers deltagelse i kommunikation – Københavns Universitet

Forside > Aktuelle projekter > Understøttelse af afas...

Understøttelse af afasiramtes personers deltagelse i kommunikation

Forskere: Lise Randrup Jensen (PI), Københavns Universitet; Elisabeth Ahlsén (co-PI), Göteborgs Universitet. Fra Sverige: Charlotta Saldert, Göteborgs Universitet; Monica Blom Johansson, Uppsala Universitet. Fra Storbritannien: Madeleine Cruice, City University of London; Simon Horton, University of East Anglia; Carole Pound, Bournemouth University. Fra USA: Nina Simmons-Mackie, Southeastern Louisiana University. Fra Danmark: Jytte Isaksen, Audiologopædi, Syddansk Universitet.

Netværkssamarbejdet fokuserer på samtalepartnertræning i forbindelse med afasi, herunder både træning af pårørende og af sundhedspersonale. Forskningsspørgsmålene er: Hvordan kan metoder til samtalepartnertræning implementeres i det kliniske praksisfelt, med hvilke redskaber kan man måle udbyttet af samtalepartnertræning, og hvordan kan aktuelle træningsmetoder udvikles eller forbedres. Netværkets forskere bibringer forskellige teoretiske baggrunde / metodiske tilgange til evalueringen af samtalestøttende adfærd og afasiramte personers kommunikativ deltagelse.

Forskningsnetværkssamarbejdet er finansieret af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Afholdte og planlagte netværksaktiviteter (opdateret d. 4.1.16):

23.-25. september 2015:

1. Workshop-møde og seminar for hele netværksgruppen på INSS, Københavns Universitet. NSM deltog via Skype.

19-23. oktober 2015:

Lise Randrup Jensen and Jytte Isaksen på ugekursus i SCA-metoden i Toronto, Canada.

2.-6- november 2015:                                  

Forelæsning af Carole Pound og Simon Horton for sundheds-personalet ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup.

Tre-dages besøg af Nina Simmons-Mackie og arbejdsgruppemøde (Elisabeth Ahlsén, Jytte Isaksen and Lise Randrup Jensen)

Besøg på Apopleksiafsnittet, Rigshospitalet-Glostrup af Nina Simmons-Mackie. 

Åbent seminar om Supported Conversation in Conversation partner training in aphasia - Review of the evidence and presentation of ongoing implementation projects of Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) in the Danish Health Care sector med præsentationer af logopæder fra fire danske hospitaler: Hammel Neurocenter, Svendborg Hospital, Aarhus hospital og Rigshospitalet Glostrup.

14.-15. december 2015:

Arbejdsgruppemøde mellem Elisabeth Ahlsén and Lise Randrup Jensen i København.

4.-6. Maj 2016:

2. Workshop-møde og seminar for hele netværksgruppen i Mullsjö nær Gøteborg, Sverige.